Vad är det för skillnad på konst och gatukonst? En väsentlig skillnad är var konsten exponeras, är konsten på gator och husväggar eller i vernissagernas salonger? Gatukonsten är inte efterfrågad konst på det sättet traditionell konst kan sägas vara. Gatukonsten florerar överallt – i större städer, på broar, väggar, hus, lyktstolpar, tåg, osv. Till gatukonsten tillhör även att den är olaglig. En föregångare till gatukonsten vi ser idag är graffitin. Orsakerna till att konstnärer vill förmedla olaglig konst på allmänna platser är säkerligen lika otaliga som det finns gatukonstnärer. Mycket av gatukonsten är politiskt orienterad och förmedlar ofta ett budskap, en åsikt eller ett ställningstagande.LÄS MER →