Konst som ett uttryck för människans skapande

Konst som ett uttryck för människans skapande

Vad är konst? Det finns många definitioner och förklaringar på vad konst är, men man kan säga att det har med mänskligt skapande och estetik att göra. Konst är både skapandeprocessen och det föremål som skapas. En konstprodukt finns till för sin egen skönhets skull till skillnad från ett bruksföremål som ska användas praktiskt. Värdet ligger inte i själva föremålet utan att det stimulerar sinnena och ger åskådaren en upplevelse. Det var på 1700-talet som begreppet konst började användas som kulturella uttryck. Till de så kallade sköna konsterna räknas bildkonst, arkitektur, skulptur, musik, litteratur och konsthantverk. Det man i första han förknippar med konst är bildkonsten som delas in i bland annat måleri, teckning, grafik och fotografi. Men konst kan även räkna in skulpturer, det vill säga tredimensionella figurer, och arkitektur, det vill säga byggnader, och konsthantverk. Inom konsten har det under århundradena utvecklats en mängd olika stilar och genrer, till exempel barock, rokoko, nyklassicism, romantik, modernism och postmodernism

Att uppleva konst

Konst ska upplevas med alla sinnen och tala till hjärtat. Att gå på museum ska vara en upplevelse och inte en prestation. I Sverige arbetar Konstfrämjandet för att främja konstens betydelse i samhället och se till att alla ska få ta del av konst. Konstnärernas intresseorganisation är Svenska Konstnärsförbundet. De verkar för bra konstnärsvillkor och vill öka intresset för konst. Konst är personlighetsutvecklande. Genom att titta på konst och diskutera med andra lär man sig att förstå både sig själv och andra. Man kan berätta vad man ser, ge sina olika tolkningar av konstverket, reflektera tillsammans och få en spännande gruppdynamik. Vill du se på konst kan du besöka museer och gallerier, men även söka på nätet och titta på konst som du är intresserad av samt naturligtvis ha konst du gillar på väggarna i hemmet.