Vad är konst? Det finns många definitioner och förklaringar på vad konst är, men man kan säga att det har med mänskligt skapande och estetik att göra. Konst är både skapandeprocessen och det föremål som skapas. En konstprodukt finns till för sin egen skönhets skull till skillnad från ett bruksföremål som ska användas praktiskt. Värdet ligger inte i själva föremålet utan att det stimulerar sinnena och ger åskådaren en upplevelse. Det var på 1700-talet som begreppet konst började användas som kulturella uttryck. Till de så kallade sköna konsterna räknas bildkonst, arkitektur, skulptur, musik, litteratur och konsthantverk. Det man i första han förknippar med konst ärLÄS MER →