Vad är konst?

Vad är konst?

Konst kan yttra sig i olika former och det är upp till betraktaren att sedan avgöra hur han eller hon sedan ställer sig inför det som skapats; Alla har sitt tycke och smak vilket gör att konst är ett otroligt brett uttryck.

Enligt Wikipedia är konstnären en person med vissa kunskaper och färdigheter som ingen annan innehar. Att utföra konst är helt enkelt en typ av estetisk verksamhet ur ens egen synvinkel.

Det finns olika konstarter som en konstnär kan ägna sig åt:

  • Bildkonst – som bland annat innehåller, film, fotografi, grafik, teckning och måleri.
  • Arkitektur – det innebär olika konstruktioner av byggnader, stadsplaneringar och landskap.
  • Skulpturer – dessa kan finnas både ute- som inomhus och kan även vara en typ av installation eller en konstruktion av färdiga föremål i relation till varandra.
  • Musik – att komponera musik innebär att sätta toner i harmoni med varandra, liksom att tillföre rytm och kanske sång. Det finns oerhört många genrer.
  • Litteratur – skrivna verk som epik, lyrik och dramatik.
  • Konsthantverk – något som man skapat för att också dra nytta av, som till exempel vackra mattor eller fina skålar. Vissa folkgrupper har det som sin specialitet.

Konst har skapat genom flera årtusenden och började med att grottmänniskor med sina händer och redskap som pinnar skapade väggbilder med hjälp av färg från olika växter eller till och med med blod i vissa fall. Fram tills våra dagar används dessa metoder och de kan ge uttryck för allt ifrån vår vardag till känslor och fantasi. De tidigaste grottmålningarna kan också ha varit dedikerade till gudar och naturandar.

Uttryckssätten är lika många och varierade som det finns konstnärer men vad all konst har gemensamt är att det alltid handlar om kreativitet och skapar-lusta. I vilken form konstverket utformas i kvittar – det handlar istället om uttryck och inspiration!

Det finns konst som inte betraktas som konst av alla och det är inte ovanligt att konstnärer blir erkända efter att de gått hädan. Konst kan också vara så nyskapande och stilbildande att de flesta inte förstår sig på den och ibland kommer uppskattningen långt senare.

Klarar man inte av att själv skapa någon form av konst så finns det otaliga sätt att ta del av konst i alla fall; det gäller bara hitta något som faller en på läppen för att sedan betrakta det mer ingående. Eller varför inte helt enkelt försöka sig på olika former av konst; vem vet, kanske ligger det en konstnär i gror i alla?

Konst ett sådant vitt begrepp och det kan vara svårt att avgöra vad som är konst eller inte. Men all konst som har skapats har alltid haft en bakomliggande tanke från konstnärens sida; antingen för att väcka ett intresse eller helt enkelt för att konstnären vill försköna världen!