Känna igen bra konst

Känna igen bra konst

Det är inte alltid det lättaste att känna igen konst, och då framför allt bra konst. Men det finns fem grundaspekter, som det går att läsa mer om här som gör att man kan avgöra om det är ett konstverk eller inte.

Det innebär inte att alla fem aspekterna behöver vara med i ett konstverk. Det bara var minst en av med i konstverket för att det ska kunna klassas som konstverk. Aspekterna har till viss del tagit fram med hjälp av vetenskapen.

Dessa fem aspekter är:

  • Känsla – Vilken känsla betraktaren känner inför konstverket.
  • Estetiken – Anser betraktaren att det är tilltalande eller vackert?
  • Skicklighet – Ser man som betraktare konstnärens skicklighet i konstverket?
  • Intellektuell stimulans – Blir betraktarens intelligens utmanat? För att väcka nya tankemönster till liv.
  • Kreativitet – Uppfattar betraktaren konstverket som något nytt och unikt?

Dessa fem aspekter gör att det anses vara ett bra konstverk. Det går dock inte komma ifrån vad betraktaren har för kriterier när han eller hon utvärderar ett konstverk.

För i slutändan går det egentligen inte komma ifrån att allt hänger ihop med betraktarens tycke och smak som avgör om det är konst eller inte!